Etter regjeringsskiftet høsten 2005, da Petersen gikk av som utenriksminister, signaliserte han tidlig overfor Høyres leder at han var interessert i en stilling som ambassadør i en europeisk hovedstad. Flere av disse stillingene har i mellomtiden vært ledig og blitt besatt.

Han fikk klar forståelse av at hun ville ta dette opp med hans etterfølger Jonas Gahr Støre. Men ingenting skjedde, og senest i vår purret han på henne.

Det er ikke vanlig at en toppolitiker som ønsker en slik karriere selv tar direkte kontakt med den nye utenriksministeren. Det opplevde han heller ikke selv da han var utenriksminister i fire år og fikk anledning til å utnevne flere andre politikere i ledige ambassadørstillinger.

Taus Erna Solberg

På spørsmål fra BT om Høyres leder har henvendt seg til utenriksministeren med tanke på å skaffe Petersen en passende ambassadørpost, svarer Erna Solberg dette:

— Dette har jeg ikke noen kommentar til. Det er ikke grunn for meg til å kommentere hvordan personalsaker behandles i Høyre, sier Solberg.

Jonas Gahr Støre, derimot, svarer via sin kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten at «utenriksministeren har ikke mottatt en henvendelse fra Høyre om dette.»

Jan Petersen (61) er utdannet jurist, men har i nesten hele sin stortingskarriere hatt utenrikspolitikk som viktigste arbeidsfelt. Allerede i 1985 ble han leder av utenrikskomiteen. I Bondeviks siste regjering (2001-05) var han utenriksminister. Etter at de rød-grønne kom til makten, har han vært leder av forsvarskomiteen.

Petersen, som arbeidet i Norad noen år før han ble stortingsrepresentant i 1981, var leder i Høyre fra 1994 til 2004. Han er nå inne i sin siste periode på Stortinget.

Underfundig

— Har du fortsatt noe håp å bli ambassadør, Petersen?

— Jeg synes at jeg verken kan avslå eller akseptere et tilbud jeg ikke har fått, sier han underfundig.

— Hvilke vurderinger lå bak da du utnevnte arbeiderpartipolitikerne Bjørn Tore Godal og Haakon Blankenborg til ambassadører?

— Det ble antydet fra Arbeiderpartiets side at det ville være en god idé å bruke Godal i Berlin. Det har også vist seg å være en suksess. Å satse på Blankenborg i Beograd var min egen idé. Han var ledig og hadde gode kunnskaper om Balkan, visste jeg.

— UD-miljøet har aldri vært begeistret for å få ambassadører som ikke har gått den diplomatiske tjenesteveien. Bør politikere med utenrikspolitisk bakgrunn, som deg, være i en særstilling?

  • Nei, men det kan være en viktig bakgrunn å ha med tanke på det vide nettverket man har bygget opp i årenes løp, sier Jan Petersen.
HOLDT IKKE LØFTET: Erna Solberg
SCANPIX
UTENRIKSPOLITIKER: Jan Petersen har hatt utenrikspolitikk som hovedfelt i nesten hele sitt liv som rikspolitiker. Her er han på Høyres landsmøte i Oslo i mai i år.
Larsen, Håkon Mosvold