Den tredje flykapreren, Bahlool Moghadami, har fått avslag på sin asylsøknad i Danmark, og ønsker seg til Norge. Men ifølge uttalelsene til Solberg kan han ikke regne med noen varm velkomst.

Hun ønsker ingen gjentagelse av det Utlendingsdirektoratet (UDI) gjorde da de to andre flykaprerne fikk oppholdstillatelse i Norge.

Overfor NTB påpeker Solberg at Norge har en avtale med Russland som dekker utvisning i slike tilfeller. Og denne avtalen vil bli brukt dersom den tredje kapreren kommer til Norge, opplyser kommunalministeren.

Tilbakesendelse til Russland burde også vært prøvd overfor de to iranske flykaprerne som har fått opphold i Norge, understreker Solberg overfor NTB.

I Dagbladet avfeier Solberg påstander om at Norge kan bli nødt til å gi tredjemann oppholdstillatelse ettersom de to andre allerede har fått opphold i landet.

(NTB)