• UDI bør være forsiktige med hvem man setter til å intervjue asylsøkere, sier kommunalminister Erna Solberg.

Bergens Tidende kunne søndag fortelle at en israeler sjekker palestinske asylsøkere fra Syria for Utlendingsdirektoratet (UDI). Solberg er blitt kjent med forholdet gjennom BTs artikkel og sier hun vil undersøke saken nærmere.

Kan ansette israelere

Kommunalministeren sier det er helt uproblematisk at UDI har ansatt personer som har bodd i lengre perioder i Israel og som har israelsk statsborgerskap.

— Det er å skyte over mål å kritisere at det jobber en med denne bakgrunnen i informasjonsavdelingen, sier Solberg.

Vedkommende jobbet tidligere ved Midtøsten-desken i Utenriksdepartementet.

Solberg peker hun på at man må være forberedt på både konflikter og problemer som man før ikke har behøvd å tenke på, når man ansetter flere med utenlandsk bakgrunn i offentlig forvaltning generelt og i UDI spesielt.

Skal undersøke saken

— Det er positivt at vi ansetter flere utlendinger, og slett ikke noe problem. Men når disse kommer fra konfliktområder så kan det blir problemer i enkelte situasjoner. Men jeg har forstått det slik at den aktuelle personen i UDI ikke skal intervjue folk fra Midtøsten.

— Han har intervjuet palestinere fra Syria.

— Det kan gi grunnlag for å se nærmere på retningslinjene, men jeg vil ikke uttale meg mer konkret om dette før jeg har undersøkt saken.

UDI har for tiden tre norske borgere med tilknytning til Israel. To jobber i intervjuseksjonen og en ved informasjonsavdelingen. De to ved intervjuseksjonen jobber henholdsvis med asylsøkere fra det tidligere Sovjetunionen og Midtøsten. De to saksbehandlerne fatter ikke vedtak og skriver heller ikke innstillinger. Derimot skal de skrive referat fra samtalene.

Mossad-agenter

Solberg reagerer på at BT i sin artikkel trekker frem Aftenpostens avsløring fra 1991 om at agenter fra den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad fikk avhøre palestinske asylsøkere.

— Jeg synes man her skyter over mål. Dette er ikke sammenliknbare situasjoner. Vi har her å gjøre med norske statspersoner med en tilknytning til Israel. Jeg synes ikke det er riktig at enhver person med tilknytning til Israel skal mistenkeliggjøres på denne måten, sier Solberg.

— Rent generelt kan jeg si at både arbeidsgivere og arbeidstakere har et ansvar for å sørge for at man ikke havner opp i situasjoner der man kan mistenkeliggjøres, men dette blir å gå for langt.