Solberg har gitt departementets jurister beskjed om å undersøke UDIs saksbehandling.

— Juristene er i ferd med å gå gjennom finjussen for å se om det er gjort feil under UDIs behandling, eller om det er andre åpninger i lovverket som gjør at saken kan gjenopptas, sier Solberg til Dagbladet.

Kommunalministeren frykter nå at Norge kan bli oppfattet som et fristed for internasjonale forbrytere og flykaprere.

— Dette er resultatet av å fristille UDI fra politisk kontroll, sier hun. (NTB)

–I så spesielle saker som dette må vi også prøve å skape politiske løsninger, for eksempel ved diplomatisk kontakt med Russland eller Iran, sier Erna Solberg til Dagbladet. Hun mener UDI har fratatt Norge muligheten til å finne en slik løsning i denne saken.