Solberg skal møte KrF sine fylkesordførere og varaordførere, men i tillegg stiller KrF også med partileder Valgerd Svarstad Haugland og helseminister Dagfinn Høybråten. Dessuten blir partiets fraksjon i kommunalkomiteen på Stortinget med.

Ikke forsoning

— Jeg regner ikke med at det blir et forsoningsmøte. Solberg vet godt hva vi mener, sier fylkesvaraordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg.

Verken hun eller andre BT har snakket med i KrF vil være med på at møtet er noe nødskrik fra Kristelig Folkeparti. Det er enighet om at de to regjeringspartiene er uenige om regionalpolitikken. Tonen er høflig.

— Det er nok et visst behov for våre fylkespolitikere og statsråden å føle hverandre på tennene, sier KrFs kommunalpolitiske talskvinne på Stortinget, Anita Apelthun Sæle.

Nyborg, som også er leder i Hordaland KrF, har flere ganger etterlyst klarere signal fra statsråden om hvilke oppgaver den nye fylkeskommunen skal ha.

Svevende og diffust

— Solberg snakker om fylkeskommunen som utviklingsaktør og partnerskap mellom det regionale nivå og staten. Det blir litt svevende og diffust. Jeg håper hun blir mer konkret på møtet.

— Skal fylkeskommunen bli en utviklingsaktør, slik kommunalministeren foreslår, er det flere betingelser som må oppfylles. Vi må få selvstendighet til å fatte avgjørelser. Dessuten må vi få herredømme over økonomien, sier hun.