Hun kritiserer kommunalminister Erna Solberg for ikke ha åpnet opp for å suspendere denne regelen.

— Det ville være politisk flertall for en slik endring av utlendingsloven dersom kommunalministeren gikk inn for det. I dag blir de fleste kastet rett ut av landet.

— Det er mulighet å gi opphold på humanitært grunnlag?

— Men erfaringen er at den blir veldig lite brukt. Kvinner blir utsatt for en veldig stor grad av skepsis fra utlendingsmyndighetene.

Andersen er heller ikke imponert over kommunalministerens vilje til å gi disse kvinnene den samme retten og plikten til norskopplæring som asylsøkere får.

— De får et språktilbud, men har ingen plikt til å delta. Og uten en slik plikt blir det lett for mennene å nekte dem å gå. På slike kurs kan kvinner få vite hvilke rettigheter de har. Mange av dem er ikke klar over rettighetene sine.

SV har og foreslått en forsørgerplikt for menn i de tilfeller der ekteskapet er avbrutt på grunn av vold.

— En slik ordning er helt nødvendig for kvinner som kommer til landet og har brent alle broer i hjemlandet, sier Andersen.

Men foreløpig har SV ikke fått støtte for dette forslaget i Stortinget.