Hvis de blir valgt på landsmøtet 3.ý5. mai, betyr det at hele ledertrioen i Høyre sitter i regjeringen. Alle tre har lang fartstid på Stortinget.

Erna Solberg (41) fra Hordaland er innstilt som 1. nestleder, mens Per-Kristian Foss (51) fra Oslo er innstilt som 2. nestleder. Begge to er aktuelle kandidater til å bli ny partileder når Jan Petersen trekker seg. Valgkomiteens leder Siri Frost Sterri ønsker ikke å foregripe noen slik debatt:

— Vi velger ledelse for to år framover, og har basert vår innstilling på hva vi i dag mener er den beste ledertrioen i partiet. Nestledere i Høyre har ikke tradisjon for å stå på vent til å bli ledere, men det er heller ikke noe forbud mot det, sier hun.

Lokalpolitiker

Tradisjonelt har Høyre valgt en lokalpolitiker som 2. nestleder, men valgkomiteen valgte å fravike denne praksisen nå:

— Som utenriksminister kommer Jan Petersen til å være mye på farten, spesielt i den perioden Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd. Da må han være omgitt av to nestledere som på kort varsel kan steppe inn og være partiets frontfigurer utad, sier Siri Frost Sterri.

Dagens 1. nestleder Inge Lønning ønsket gjenvalg, men ble vraket av valgkomiteen. 2. nestleder Anne Berit Andersen frasa seg gjenvalg. Hun var ordfører da hun ble valgt, men sitter nå på Stortinget.

Fornyelse

ýI organisasjonen har det vært et stort ønske om fornyelse i ledelsen, sier valgkomiteens leder Siri Frost Sterri.

Hun understreker at Inge Lønning har hatt nær kontakt med valgkomiteen, at han er innforstått med ønsket om fornyelse og at han har akseptert avgjørelsen.

Valgkomiteen har også innstilt på nye medlemmer av arbeidsutvalget og sentralstyret. Som landsmøtevalgt medlem av arbeidsutvalget foreslår de Anna Amdal Fyhn (55) fra Tromsø og som kvinnepolitisk leder Elisabeth R. Nørve (51), Møre og Romsdal. I arbeidsutvalget sitter også ledertrioen, parlamentarisk leder, regjeringsgruppens leder og Unge Høyres leder.

Som landsmøtevalgte medlemmer av sentralstyret foreslås Anders Eira (31), Finnmark (ny), statssekretær Helge Ole Bergesen (52), Rogaland (gjenvalg), ordfører Anne Kathrine Slungård (38) Sør-Trøndelag (ny) og utdanningsminister Kristin Clemet (44), Oslo (ny).

(NTB)

NY NESTLEDER: Erna Solberg fra Bergen kan bli nestleder i Høyre sammen med Per kristian Foss.
Foto: Ørjan Deisz