Men disse ordene mener Erna Solberg at hun har ryddet opp i uklarhetene om hva Høyre kan gå med på etter valget.

Solberg brukte en forsvinnende liten del av landsmøtetalen sin til fremtidige regjeringskonstellasjoner, men spørsmålet har vært altoverskyggende i opptakten til landsmøtet som ble innledet fredag.

– Høyre har en plan, nemlig at borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. Vi blokkerer ikke for noe, men holder døren åpen for det borgerlige alternativet som lar seg realisere når velgerne har bestemt seg, sa Solberg i talen.

I møtet med pressen presiserte hun at Høyre ikke har noen preferanser i valget mellom Frp på den ene siden og parhestene V/KrF på den andre, selv om hun innrømmet at det er stor politisk avstand mellom alternativene. Ut over det ville hun ikke spekulere i «hvis og såfremt i fall». Den jobben overlot hun til medienes politiske kommentatorer.

**Les også:

«Trynefaktoren må vekk»**

Vil vinne velgere

Partilederen tror ikke at Høyre vil miste velgere ved at partiledelsen nå gjør Frp stueren som mulig regjeringspartner.

– Jeg tror ikke vi vil få dårligere oppslutning, snarere tvert imot. Alle undersøkelser viser at velgerne vil ha politikere som samarbeider. Kanskje har vi ikke vært oppfattet som samarbeidsvillige, og at det er derfor vi får dårlig uttelling på meningsmålingene. Men nå har Høyre det klareste og mest realistiske alternativet, framholdt Solberg.

Hun ville ikke kommentere hvordan styrkeforholdet må være for at et samarbeid med Frp skal komme i stand. Per-Kristian Foss vakte en smule oppsikt da han i fredagens VG «tok en Jagland» og sa at Høyre må opp i 20 prosents oppslutning for å gå i kompaniskap med Frp.

– Jeg vil ikke kommentere spørsmålet om prosenter. Ofte er det evnen til å tåle smerte og svelge kameler som teller i en regjering, ikke nødvendigvis størrelsen på et parti. Dette har vi erfart, sa Solberg.

Landsmøtet ga rungende applaus til Solbergs beskrivelse av Høyres posisjon som limet i en hver konstruksjon på borgerlig side. Jubelen sto i taket en rekke ganger under talen, og entusiasmen var påtakelig, oppslutningen på meningsmålingene tatt i betraktning. Men landsmøtet omfavnet sin partileder og etterlot ingen tvil om hvem som er sjefen.

Skatt, skole og samferdsel

For Høyre har regjeringen Stoltenberg vært fire mislykkede år for landet. Nå skal de rødgrønne feies ut. Stikkord for Høyres mobilisering er skatt, skole og samferdsel, gjenkjennelige temaer for et parti som ser seg selv som et styringsparti, et erfarent regjeringsparti som kan drive gjennom konkret politikk.

– Den overordnede utfordringen er å sørge for at Norge kommer styrket ut av krisen. Regjeringens krisepakker treffer ikke der virkningene er størst. 50.000 små og mellomstore bedrifter står på randen av konkurs. Regjeringen dytter dem enda litt lenger. Privat sektor er overlatt til seg selv. De ansatte er latt i stikken, sier Solberg.

Høyres oppskrift er å senke kostnadene i en overgangsperiode, som for eksempel ved å kutte arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosent. Krisen er ifølge Høyre-lederen dypere enn fryktet, og situasjonen blir langt verre før den blir bedre.

Ikke bare lek

Solberg mener at den rødgrønnes regjeringens skolepolitikk er mer lek og moro enn læring og kunnskap. Høyre har et omfattende, alternativt skoleprogram som setter læreren i sentrum. I næringslivet er kompetansebygging en nøkkel til et Norge som kommer ut av krisen med styrket konkurransekraft og evne til innovasjon.

Høyre vil ikke føre en snillistisk integreringspolitikk, men heller ikke fordomsfull. En restriktiv, men rettferdig politikk skal bygge på personlig ansvar og tilhørighet i det norske samfunnet.

På helseområdet står Høyre for «en tredje vei» mellom privat og statlig, en politikk som går ut på å kjøpe ledig privat behandlingskapasitet for statlige penger.

Poppe, Cornelius