I Stortingets finansdebatt i dag sa hun at budsjettavtalen stadfester regjeringens avhengighet av Carl I. Hagen.

— Det underlige er at partiene ikke vedkjenner seg hverandre, og at Fremskrittspartiet ikke tar ansvar for det budsjettet de i kveld sikrer flertall for, sa Solberg.

Solberg kom også med en løselig samarbeidsinvitasjon til Kristelig Folkeparti, ved å peke på muligheten for en annen regjering.

— Hvis KrF hadde valgt å danne flertall der sentrum-venstrepartiene gikk sammen, hadde utviklingen gått i en annen retning. Den tunge høyredominans i det budsjettet som vedtas i kveld, kunne vært preget av kampen for arbeid og velferd. Usosiale kutt kunne vært erstattet med rettferdig fordeling, sa Solberg.

I replikkordskiftet sa Frps Siv Jensen at Aps alternative budsjett innebærer skatteskjerpelser for næringslivet, blant annet ved gjeninnføring av utbytteskatten. Dette avviste Solberg:

— Vårt budsjettalternativ inneholder skattelettelser på 7 milliarder kroner. Dette er mindre skattelettelser enn regjeringen vil ha, men kan ikke framstilles som skatteøkninger. Vi tar fra dem som har mest, sa hun.

Solberg mener budsjettbehandlingen i Stortinget bar preg av politisk farse, der regjeringspartiene virret rundt som en bie fra parti til parti i håp om at bestøvningen skulle gi resultat et eller annet sted.

— Regjeringspartiene sammen med Frp vedtar et statsbudsjett der lettelser i beskatning til dem som har mest går på bekostning av sosial trygghet, sa hun. (NTB)