– Når vi ser på vedtakene som er fattet, er det vanskelig å si at vi har beveget oss noe særlig i den ene eller andre retning. Men programmet er tydeligere på områder som integrering og forsvarspolitikk, sier Solberg.

Hun kjøper ikke påstanden om at Høyre med dette landsmøtet og de uttalelsene hun har selv har kommet med om mulige partnere, har tatt et klart skritt i retning Fremskrittspartiet.

– Vi rendyrker vår egen profil og går samlet inn i valgkampen. Det er et svært kamplystent parti som nå vil gjøre sitt ytterste for å bli kvitt de rødgrønne, sier Solberg.

Avslutningen på landsmøtet artet seg som en salving av partiets førstekandidater ved valget. Til dundrende toner fra Moby viftet alle delegatene med plakater der det sto «Borgerlig regjering 2009».

Jensen fornøyd

Frp-formann Siv Jensen leser landsmøtet annerledes. Hun mener Høyre er kommet Frp i møte på områder som nettopp integrering og forsvar, men også ved at Høyre løfter samferdsel, en flaggsak for Frp, opp som et hovedområde.

Venstres leder Lars Sponheim tolker landsmøtet på samme måte og beklager Høyres glidning mot Frp. KrFs nestleder Dagrun Eriksen oppfatter det også slik at landsmøtet har orientert seg mot høyre.

Solberg sier at landsmøtet har vedtatt et offensivt program med skatt, skole og samferdsel som kjernepunkter. Hun omtaler det som en oppskrift på hvordan Norge skal loses gjennom den økonomiske krisen og komme styrket ut av nedgangstidene.

Selv om enkeltvedtak om skjenketider, oljeboring og eiendomsskatt får mer applaus hos Frp enn Venstre og KrF, peker Solberg på politikkområder der det stadig går et markant skille mot Frp.

Høyre står fast på klimaforliket og pensjonsforliket, selv om Frp ikke er med.

– Høyre har inngått forpliktende forlik som peker ut over perioden. Dette blir ikke endret, forsikrer Solberg.

Står fast

Handlingsregelen står også fast, den vil aldri bli forhandlet bort. Når det gjelder den overordnede økonomiske politikken er avstanden fortsatt stor. Det er den også på kulturområdet og i spørsmål som angår integrering og innvandring, sier Høyre-lederen. Det blir heller ingen felles erklæring fra de fire partiene før valget.

– Det er ingen vits å invitere til det så lenge noen så klart har sagt de ikke vil delta, sier hun med henvisning til de utvetydige posisjonene som Venstre og KrF har inntatt på sine landsmøter.

Solberg er Høyres statsministerkandidat og sier det er Høyres «prinsipielle syn» at partiet alltid skal ha denne posten. Ambisjonen ved valget er å komme opp i 20 prosents oppslutning, men 20-tallet er ingen betingelse for å forhandle med de andre tre partiene, forutsatt at de til sammen har flertall.

Om 14,1 prosent oppslutning, resultatet fra valget i 2005, er en slags skjebnegrense for henne personlig vil hun ikke kommentere. Svaret på Solbergs framtid som Høyre-leder vil velgerne og synserne få når valgresultatet foreligger.

Men det første hun vil kaste seg over som statsminister er momsen på frivillig arbeid, helsekøene og skolene.

Tror du Erna Solberg blir Norges nye statsminister? SI din mening.

Aas, Erlend
Aas, Erlend