Hellandsjø ble valgt på et ekstraordinært landsmøte på Gardermoen lørdag, og han er positiv til et styre med bare nye ansikter.

– Det var viktig å få inn nye folk som ikke hadde noen fortid sentralt i Redningsselskapet, sier Hellandsjø til NTB.

Han vil ikke si om han ønsker at Solås skal fortsette i selskapet, og henviser til at det blir en sak for styret.

– Min første handling som president blir å ringe konstituert generalsekretær Kjell Brevik for å få samlet det nye styret så snart som mulig, sier Hellandsjø.

Nøktern linje

Den nye presidenten er tydelig på at han vil velge en nøktern linje for å vinne tilbake tilliten til Redningsselskapet.

– Vi må få til en stor grad av åpenhet for å forhindre spekulasjoner og utrygghet. Det skal gå an å ta opp problemer i selskapet, sier Hellandsjø.

På spørsmål om hvordan han ser på å måtte rydde opp i andres rot, svarer han at for ham er selskapet viktigst.

– Redningsselskapet er en viktig organisasjon. Derfor ser jeg på det som min plikt å få ordnet opp i den igjen. Vi skal iallfall gjøre vårt beste, sier han, og presiserer at alt det gode arbeidet Redningsselskapet gjør, er blitt glemt den siste tiden.

– Dette handler også i stor grad om å redde liv, sier han.

Rotete prosess

Hellandsjø ble valgt med elleve mot to stemmer lørdag, men prosessen fram til valget var kaotisk. Minst to fraksjoner sto mot hverandre, og uenighet om hvor mye av det gamle styret som skulle byttes ut, var et av stridsspørsmålene.

– Jeg var ikke til stede på møtet, og kan ikke kommentere prosessen, sier Hellandsjø.

Han er imidlertid sikker på at det nye styret, med Tomas Colin Archer som visepresident, kommer til å fungere godt.

– Ingen av medlemmene er kjente for meg, og det er en styrke. Jeg håper Redningsselskapet nå kan legge kaoset bak seg, sier Hellandsjø.

38-åringen er daglig leder i industriselskapet Wergeland-Halsvik i Gulen, og han har også et verv som leder av styret i en industrisammenslutning av 200 bedrifter nord for Bergen. Han er også leder for Gulen og Solund sjøredningslag i Sogn og Fjordane (©