En engelsk studie, utført av et forskerteam fra Southampton General Hospital, viste undersøkelser av 198 mødre at barna til kvinner med vitamin D-mangel hadde skjørere beinbygning ved niårsalderen. Studien er publisert i The Lancet.

Ifølge Forskning.no advarer en professor samtidig mot at gravide tar ekstratilskudd av vitaminet uten legeanbefaling.

Teamleder for forskningslaget, professor Cyrus Cooper, sier til BBC News at det var vitaminunderskudd hos mor i svangerskapet, snarere enn i barnets første levetid, som senere påvirket tettheten i beinmassen.

Vitamin D er avgjørende for kroppens evne til opptak av kalsium. Dette mineralet representerer selve nøkkelen til å bygge og styrke skjelettet for å hindre beinskjørhet.

Mødrene i studien ble undersøkt ved at forskerne målte nivået for kalsium i navlestrengblodet, samt mengden vitamin D i svangerskapet. Så gikk det ni år før beintettheten til barna ble sjekket.