— Det var rundt 120 personer her da vi åpnet Kirkelandet kirke klokken 12, og det har vært en jevn tilstrømning i hele dag, forteller sogneprest Torbjørn Brøske til NTB. Han sier byen er preget av ulykken i helgen, og han tror det har hjulpet mange å ha et sted å gå til hvor de kunne finne noen å prate med eller bare være sammen med.

— Halv ett hadde vi en felles minnestund hvor de minste barna fikk tenne lys for de døde jentene. Ellers har det både vært skoleklasser og foreldre med barn i samme alder her i dag. Ved minnestunden deltok også kommuneledelsen, forteller Brøske.

Sognepresten sier kirken vil være åpen hver dag denne uken og håper den kan være et sted hvor folk kan knytte kontakter for den vanskelige tiden som venter.

Døde under lek

Søndag mistet niåringene Mona Holsæter Fjelnset og Nicoline Brattøy Løvik livet i lek på svabergene ved Karihola i Kristiansund.

Kraftige bølger skyllet inn fra storhavet, og plutselig ble to av de tre jentene som lekte sammen feid på havet. Den tredje jenta ble hjelpeløst vitne til at tvillingsøsteren hennes og den andre venninnen havnet i sjøen.

Minnestund

På de tre jentenes skole, Dalabrekka barneskole, var det ingen undervisning mandag.

Lærerne ble møtt av kommunens kriseteam da de kom på jobb. De fikk hjelp med sin egen sorg, og hjalp til å forberede møtet med elever og andre som søkte til skolen mandag.

På formiddagen ble det holdt en minnestund med elever, lærere, ansatte og mange foreldre til stede. Rektor Paul Søvik og prost Sverre Jansen snakket om det tragiske som har skjedd.

Paul Søvik sier til NTB at det hele bare er ufattelig trist. Han beskriver elevene og de ansatte ved skolen som dypt preget av det som har skjedd.

Samtaler

Etter minnestunden gikk noen av elevene hjem sammen med sine foreldrene. De fleste andre ble igjen på skolen, for å snakke med lærerne og folk fra kommunen.

Representanter fra kommunens kriseteam, helse— og sosialavdeling og PP-tjenesten var blant dem som var til stede.

— Noen snakker med voksne, noen tegner og noen snakker med hverandre. I morgen åpner skolen til vanlig tid, men det blir ingen vanlig uke vi har foran oss, sier rektor Paul Søvik.