— For noen år siden var man nok mer opptatt av de ytre forskjellene. Det fantes flere regler for hvordan kristne mennesker skulle være, og dette var ofte menneskers bud, mer enn Guds bud, sier soknepresten.

At kristne ikke skulle spille kort eller danse, er eksempler på såkalte menneskebud.

— Det het at man ikke skulle skikke seg likt i denne verden, og det ga seg utslag i det som var synlig utad. Ofte kunne det virke trangt og lite livsbejaende, mener soknepresten.

— I dag har vi fjernet mange av disse menneskebudene. Målet som kristen må være å leve livet sitt etter de bud man opplever at bibelen gir og ikke det samfunnet rundt gir, sier Sunde Smemo.

Hun har mer tro på å vise Guds kjærlighet i møte med andre mennesker gjennom rettferdighet, omsorg og diakoni.

At ikke-kristne er mer aktive på tradisjonelt kristne områder synes hun også er positivt.

— Det er flott hvis de som ikke har en uttalt tro går på pilegrimsferd og bruker kirken. Kirken er til for alle, også for dem som ikke anser seg som troende, fastslår Aud Sunde Smemo.