Søknaden til Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjelder et stort område som omfatter kommunene Åmli, Froland og Birkenes, og kommunene i Setesdalsregionen.

– Funn av ulvedrept vilt og bufe i etterkant av beitesesongen bekrefter at ulv er stasjonær i området, heter det i den felles søknaden fra Aust-Agder Sau og Geit, Aust-Agder Bonde— og Småbrukerlag og Aust-Agder Bondelag.

De tre organisasjonene ber om rask behandling av søknaden, slik at det etablerte skadefellingslaget kan benytte snøføret til å jakte på ulven.

Rådgiver Morten Kjørstad i DN opplyser til NTB at en avgjørelse trolig blir tatt i løpet av denne uka.