Tilværelsen ble snudd opp-ned for den chilenskfødte kokken da han mistet øglen Mary for snart to uker siden. Distriktsveterinæanmeldte Marcello for ulovlig hold av eksotiske dyr. I frykt for at hans siste øgle skulle bli avlivet, satte Marcello bort Perex til noen kjente. — I neste uke sender jeg inn en søknad til Statens Dyrehelsetilsyn om å få lov til å holde iguanen min, sier Marcello.Den 33-årige kokken hevder å ikke ha kjent det fulle innholdet av forskriftene for eksotiske kjæledyr, og var ikke klar over at det trengtes tillatelse for å ha øgler som kjæledyr.Trolig kan Marcello vente seg en bot i størrelsesordenen 5-20.000 kroner for å ha overtrådt forskriftene.