Partnerskapet ble inngått sist lørdag i Oslo tinghus mellom sogneprest i Lilleborg menighet Signe Fyhn og nestlederen i menighetsrådet Astri Lunden, skriver Aftenposten.

Fyhn startet som residerende kapellan i Lilleborg i 1992. Siden 1996 har hun vært sogneprest i menigheten. Astri Lunden, som er utdannet sosionomdiakon, er mangeårig medlem av menighetsrådet i Lilleborg.

Både stab og menighetsråd, prost Ingar Seierstad og biskop Gunnar Stålsett ble orientert om saken før inngåelsen av partnerskapet.

Preses og Møre-bisp Odd Bondevik understreker at han vil være varsom med å uttale seg om konkrete saker som angår et annet bispedømme:

-Men jeg hadde håpet på at man fra alle hold kunne ta seg bedre tid så lenge det pågår en dialog om saken i Kirken, sier han.NTB