Hvis dagens stålkvalitet skal brukes, må brokabelen ha en diameter på 1,3 meter.

Ta en titt på disse nye broene som Veivesenet nå har utviklet, og du ser fremtiden for E39, kystveien fra Kristiansand til Trondheim, skriver Aftenposten.

Den ene er verdens desidert lengste hengebro. En annen bruker offshoreteknologi for å kunne feste en flytebro til havbunnen. Også et tredje brokonsept er utviklet. Det er en rørbro som ligger 20 meter under havoverflaten. Noe tilsvarende er aldri bygget noe sted i verden.

Transportplan

Disse spektakulære veiprosjektene på Vestlandet er blant de heteste kandidatene når Regjeringen i april legger frem Nasjonal transportplan (2014-2023), den overordnede samferdselsplanen i Norge.

Det er ikke bare broene som er ekstreme, noen vil kanskje si at også prisen er det: 100 milliarder kroner totalt.

Det er full krangel mellom Frp og Høyre om finansieringen av ferjefri E39 på Vestlandet. Frp sier blankt nei til Høyres forslag om å bompengefinansiere strekningen.

Ifølge Veivesenet vil realiseringen av en fergefri E39 likevel være en svært god investering. Det vil redusere reisetiden med 7 timer, fra dagens 20. Selv om det er få som kjører hele strekningen, vil trafikantene langs E39 dermed få redusert sine tids— og kjørekostnader med tilsammen 4 til 6 milliarder kroner pr. år.

— Dette kan alene være nok til å forsvare en slik investering, sier prosjektleder Olav Ellevset i Vegdirektoratet.

Han har siden mars 2011 ledet en gruppe som fikk blant annet denne utfordringen: Hvis det skal bygges en fergefri E39, har vi den teknologien som skal til for å gjennomføre det?

Helt ny konstruksjon

Det er ikke tilstrekkelig å øke dimensjonen på en bro når man skal bygge en som er vesentlig lengre enn hva som er bygget før. Broen må designes på nytt.

Se video av hvordan broen kan bli øverst på siden.

For en hengebro er hovedutfordringen å oppnå stabilitet mot svingninger i vind. Derfor må brobjelker og bærekabler designes fra grunnen av. Man må finne hvor bred den skal være for å bli stabil. Broen som nå er designet for Sognefjorden, har et hovedspenn på 3700 meter. Den er 33 meter bred, men det er på ingen måte av hensyn til den forventede trafikken.

Den bygges med to kjørebaner som har en avstand på syv meter. Bredden må være så stor for å få tilstrekkelig sideveis stivhet i broen. Hvert av brotårnene er 455 meter høye.

Har nesten nok med å bære seg selv

Vekten av kabelen blir så stor at en vesentlig del av bæreevne brukes til å bære seg selv. Hvis dagens stålkvalitet skal brukes, må altså kabelen ha en diameter på 1,3 meter, men Veivesenet jobber med ståleksperter for å utvikle stål med større bruddfasthet enn det som brukes i dag. Da kan dimensjonen reduseres.

— En hengebro over Sognefjorden vil bli en attraksjon i seg selv, sier Ellevset.

Frp lover veier og jernbane for mer enn 350 mrd kroner. Flere partier går lenger enn Regjeringen i å love full InterCity-utbygging.

Den er uten tvil den mest ekstreme av broene som Veivesenet mener de har funnet de tekniske løsningene for å kunne realisere. Men den er også den som trolig er lengst fra å realisere. Det handler ikke bare om penger, det handler også om at alle de andre prosjektene er kommet mye lenger i planleggingen.

Samferdselsminister Marit Arnstad har nå syv fjordkrysninger langs E39 på sin pult, og mange velgere på Vestlandet med veldig store forventninger.

I Nasjonal transportplan skal hun prioritere mellom disse prosjektene. Vestlandsrådet har støtte fra både NHO og LO i sitt krav om å se E39 som ett samlet prosjekt, men uansett så må statsråden prioritere en rekkefølge

broene1.jpg
broene2.jpg