Granskningen av ulykken i Hanekleivtunnelen viser at det har vært uavklarte ansvarsforhold knyttet til arbeidet, og at dette var medvirkende til at deler av taket i tunnelen raste ned.

— Jeg har i dag muntlig bedt om permisjon fra stillingen som veidirektør, og med min alder kan jeg ikke komme tilbake til stillingen, sa Søfteland på en pressekonferanse i går ettermiddag.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) er kritisk til måten Statens vegvesen har utført den interne granskningen av raset i tunnelen på.

Nå har hun bestemt at det skal settes ned en ekstern, uavhengig kommisjon som også skal se på forholdene i Statens vegvesen.

- Ikke presset

Navarsete sier at Søfteland foretok en klok avgjørelse da han valgte å trekke seg som veidirektør. Men Søfteland avviste i går overfor Bergens Tidende at han ble presset av Navarsete til å trekke seg.

— Det er ikke slik det foregår. Da jeg forsto at departementet ville ha eksterne til å undersøke ansvarsforholdene mellom veisjefen og meg, skjønte jeg at jeg burde trekke meg og sa selv ifra om det, sier Søfteland.

— Føler du deg som en syndebukk?

— Det er mange som vil ha meg til syndebukk, men det har jeg bare måttet se forbi.

For selv om Søfteland nå går av, betyr ikke det at han tar selvkritikk.

- Kunne ikke vite

Søfteland peker på folk under seg i systemet og mener de hadde ansvaret for å informere han.

— Jeg skulle gjerne ha visst hva som foregikk på anlegget. Hadde jeg visst at det var uklare ansvarsforhold kunne jeg ha gjort noe med det, men det var umulig for meg å vite, sier den avgåtte veidirektøren.

At han selv hevder han ikke visste om alle misforståelsene mellom byggherren og den utførende enheten ved Vestfold veikontor, er ikke godt nok for departementet.

Navarsete forlanger grundigere undersøkelser av nettopp ansvarsforholdene knyttet til tunnelarbeidet.

— Det er helt greit. Når de skal vurdere min situasjon, er det best at jeg trer til side, sier Søfteland.

Hentet fra Hordaland

Internrevisjonen slår fast at Vestfold veikontor, som var ansvarlig byggingen, ikke hadde kompetanse til å bygge tunnel.

Byggherredelen ved kontoret skjønte heller ikke at den faktisk hadde ansvaret, ifølge rapporten muligens på grunn av misforståelser etter omorganiseringen av Vegvesenet i 1995.

Folkene som faktisk utførte byggingen av tunnelen, ble hentet fra Vegvesenet i Hordaland.

Ingen pensjonist

Assisterende veidirektør Kjell Bjørvig etterfølger Søfteland som veidirektør. Han tiltrådte umiddelbart etter at Søfteland gikk av.

Samferdselsministeren forsikrer at gjenåpningen av Hanekleivtunnelen skal skje som planlagt 6. juli. Hun sier arbeidene ikke vil bli forsinket, uavhengig av den offentlige oppvasken som foregår.

Selv om Søfteland fyller 70 år i november, har han ingen planer om å pensjonere seg.

— Jeg skal jobbe i veidirektoratet, og finner nok alltids noe å gjøre, sier Søfteland til BT.

Han legger ikke skjul på at tiden etter raset i Hanekleivtunnelen har vært en stor belastning.

— Det har vært mye ekstraarbeid, som har gått ut over andre ting, både jobb og familieliv, sier Søfteland.

Larsen, Håkon Mosvold