Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens (Attac) er et nettverk som får ros av juryen i Sofie-stiftelsen for sitt arbeid for demokratisk regulering av finansmarkedene.

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse at Attac skal ha heder for å ha tent håp om at en utvikling som setter mennesker og miljø i sentrum, er mulig og for å ha maktet å erstatte apati med entusiasme.

— Gjennom Attacs enestående mobiliseringsevne, har grunnleggende verdier som solidaritet og rettferdighet igjen blitt satt på den internasjonale dagsorden i en tid da finansmarkedene økonomiske profitt motiv dominerer, uttrykker juryen hvor styreleder Eli Enge sitter som leder.

Attacs leder Bernard Cassen og nestleder Susan George kommer til Oslo den 14. juni.

Sofie-stiftelsen ble opprettet i 1997 etter et initiativ fra Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig. Prisen på 100.000 amerikanske dollar deles ut til en eller flere enkeltpersoner eller en organisasjon, som på en banebrytende eller særlig oppfinnsom måte har pekt på alternativer til dagens utvikling eller satt slike i verk.

NTB

Fakta om Attac * Attac (Aksjon for skattlegging av finansielle transaksjoner til hjelp for borgerne) ble stiftet i Frankrike 3. juni 1998 på initiativ fra månedsavisen Le Monde Diplomatique.

  • Attac kritiserer den økonomiske nyliberalismen og ønsker en mer demokratisk verdensøkonomi.
  • Bevegelsen vil begrense spekulasjonen på valutamarkedene, og arbeider for å innføre en avgift på valutatransaksjoner (Tobin-skatt).

*Inntektene fra avgiften skal blant annet gå til sletting av u-landsgjelden.

  • Attac vil fjerne skatteparadis, hindre utbredelse av pensjonsfond, og kjempe for økt innsyn i investeringer i fattige land.
  • Attac er partipolitisk uavhengig og omfavner utviklings— og menneskerettsorganisasjoner, freds-, miljø- og fagbevegelsen, bønder og akademikere.
  • Bevegelsen har i dag rundt 30.000 medlemmer fordelt på 220 lokalavdelinger i Frankrike og nasjonale avdelinger i over 20 land på fire kontinenter.

*På et møte i Morgenbladet 1. mars ble det nedsatt et interimsstyre som skal etablere Attac som en permanent organisasjon i Norge.

  • Attac har deltatt aktivt i demonstrasjonene mot de siste årenes økonomiske toppmøter, og var en av initiativtakerne til verdens sosiale forum i Porto Alegre i Brasil i januar.