Ifølge ANB blir avgiftsforslaget lagt fram fredag som en del av statsbudsjettet for 2008.

En boks vanlig snus koster i dag drøye 60 kroner. Avgiftsøkningen innebærer at prisen blir nesten 10 kroner dyrere fra nyttår. Regjeringen håper å stoppe rekrutteringen av nye snusbrukere blant unge. Særlig blant unge menn blir det stadig mer populært å bruke snus.

Forsker Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning tror en avgiftsøkning vil begrense snusingen blant unge.

Ifølge Sosial— og helsedirektoratets rapport «Tall om tobakk» snuser rundt 9 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år daglig. Om lag 350.000 bruker snus daglig eller av og til. De fleste kjøper snus i Norge.

Eksperter har vært uenige om hvor helseskadelig snus er. Men en EU-rapport som nylig ble lagt fram, slår fast at snus er kreftfremkallende.

GIDSKE STARK (ARKIV)