— Riktignok er det påvist at faren for kreft er mindre blant snuserne enn røykerne, sier Tore Sanner, professor ved Radiumhospitalet til Bergens Tidende.

— Men risikoen for å bli avhengig av nikotin synes å være større blant snuserne enn røykerne. Dessuten er snusere svært utsatt for tannkjøttsykdommer, slår han fast.

Sanner understreker at det ikke er gjort så mange omfattende undersøkelser av helserisikoen ved bruk av snus som ved tobakk.

— Men en svensk undersøkelse viser at snusere har en svært høy risiko for å få hjertekarsykdommer. Men vi trenger flere undersøkelser for å få dette endelige bekreftet, påpeker han.

Sanner tror at det ikke er sikkert at det blir flere snusbrukere om det blir innført røykeforbud på utesteder.

— I USA sank andelen av mannlige røykere til under 20 prosent etter at det innført røykeforbud på restauranter. Men bruken av snus er ikke blitt mer utbredt som følge av dette.

Likevel mener Sanner at det er grunn til å regne med at det blir flere «blandingsbrukere» i Norge om utestedene blir røykfrie.

— En del kommer nok til å erstatte røyken med snus når de går ut, sier han.