I dag inneholder norske snusbokser en advarsel fra Sosial— og helsedepartementet om at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. Dette ønsket Skogholt en forandring på. En halv time før han gikk på talerstolen hadde han fått vite at EU hadde bestemt at de svenske snusboksene skulle ha en advarsel om at bruk av snus «kan skade din helse». Dette mente han måtte være en god idé også i Norge. Det mente ikke helseministeren. Han parerte med at det er forbudt å omsette snus i andre EU-land enn Sverige på grunn av helsefaren, og at i snussammenheng er det Sverige som er annerledeslandet.

NTB Oslo