Ifølge VG vil de private barnehagene vinne fram med viktige deler av sin kritikk mot regjeringens forslag.

Aps familiepolitiske talskvinne, Gunn Karin Gjul, sier det endelige forslaget om de private barnehagene trolig ikke vil se ut som det gjorde i det opprinnelige høringsnotatet.

— Vi er åpne for å se på andre måter å gjøre regelen bedre og mer presis på, sier hun til VG.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la før sommeren frem et forslag som innebar at kommunene, når barnehagedriften opphører, skal kunne kreve tilbake verdier som er bygget opp i barnehagen. Dette punktet blir trolig endret, ifølge Gjul.

SVs familiepolitiske talskvinne, Gina Barstad, sier regjeringen kommer til å innføre en form for kontroll av utbytte, men at dette nødvendigvis ikke kommer til å bli ordrett likt forslaget i høringsnotatet.

— Forslaget kan forbedres, ja. Vi ønsker at det ikke skal være mulig å sylte ned verdier i eiendom og så ta det ut etterpå. Men vi skal nå se på jussen i dette, sier hun.

Tidligere Ap-statsråd, nå konsulent i First House, Bjarne Håkon Hanssen solgte før sommeren sine lobbyråd til barnehagekjeden Espira, som ønsket seg et mildere regelverk enn det regjeringen foreslo i høringsnotatet.