Snittalderen på oljearbeiderne blir stadig høyere, og med alderen øker problemer med snorking, harking og hosting. Problemene er så store at fagforeningene krever enerom for arbeiderne på Grane-feltet, skriver Stavanger Aftenblads nettavis.

Kravet kan føre til at utbyggingen av Grane-prosjektet blir forsinket. Det vil være mange arbeidere i sving på de krevende installasjonsarbeidene ute på feltet neste sommer, og det kan bli vanskelig å få lugarer nok til alle.

Sove-problemet på sokkelen har allerede vært behandlet av Stortinget, og forskriftene er skjerpet. Dersom Oljedirektoratet håndhever de nye reglene strengt, må bemanningen under installasjonsarbeidene på Grane reduseres. Det vil forsinke arbeidet betydelig. Utbyggingen av Grane så ut til å bli 1 milliard kroner billigere innen kravet om enmanns lugarer kom. Produksjonen skal etter planen starte 15. oktober.

Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) understreker at dette ikke handler om noe luksuskrav fra deres side.

— Folk som arbeider tolv timers skift 14 dager på rad er en sikkerhetsrisiko for seg selv og andre hvis de ikke får nok søvn, sier forbundssekretær i NOPEF i en pressemelding. Fagforbundet mener det burde være et minstekrav å få være alene i rommet man sover i.

(NTB)