– Det finnes ikke god vitenskapelig dokumentasjon på at ulike kirurgiske inngrep har effekt, sier assisterende direktør Berit Mørland ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til Aftenposten.

Hun har hatt hovedansvaret for den norske delen av en ny nordisk rapport hvor konklusjonen er klar: Snorkeoperasjoner har ingen dokumentert effekt.

Rapporten avdekker at Norge opererer langt flere pasienter med snorkeproblemer enn hva de andre nordiske landene gjør.

– Sykehusene har spekulert i dette fordi det er lønnsomme inngrep. Det store antall operasjoner i Norge, kan ha sammenheng med takstene.