Både antallet og søkemetodene står i kontrast til hva som er opplyst til Datatilsynet av suspendert generalsekretær Monica Solås og hennes rådgivere.

Gjennomgangen av datamaterialet til tidligere personalsjef under en arbeidsrettssak i vår startet e-postgranskingen. Deretter ble e-posten til ytterligere 4-5 personer gjennomgått. Dette ble videre utvidet til gransking av totalt 41-43 personers e-post.

Hadde datamateriale hjemme

Solås og hennes medhjelpere brukte to søkemetoder. Den første gikk ut på å lete gjennom e-posten til enkeltpersoner, den andre å søke på utvalgte ord, slik at alle e-poster som inneholdt disse søkeordene ble plukket ut. Dette har foregått uavhengig av hvem som har sendt dem, mottatt dem eller hvor de har vært lagret. E-post som har vært oppfattet som slettet har også blitt gjennomlest. Det samme gjelder e-postene til tidligere ansatte.

Den store gjennomgangen fant sted over to helger i IBAS’ lokaler på Kongsvinger. Speilkopier av harddisker og back-up taper fra tilbake til år 2000 ble fraktet hit. I tillegg har Kristensen Solås hatt store mengder kopiert e-postmateriale framskaffet av IBAS hjemme hos seg selv som hun har kunnet gå gjennom i den utstrekning hun har ønsket.

Ba medhjelpere holde munn

To ansatte har bistått den tidligere generalsekretæren i gjennomletingen. Solås ba disse om å ikke forklare seg for Datatilsynet.

Av de ansatte som har fått e-posten gjennomgått er 10-12 blitt arbeidsrettslig vurdert av generalsekretæren og ekstern advokatbistand.

Solås har fått tilbud om å komme med ytterligere informasjon eller forklaringer om e-postgranskingen. Det har hun ikke benyttet seg av.