Beregningene kommer fram i et oppdatert investeringsanslag som selskapet, som er feltets største rettighetshaver, la fram onsdag.

Utbyggingen av fase 1 er nå beregnet å koste 48,1 milliarder kroner, 3 milliarder mer enn anslaget i 2005.

Kan saksøke

Oppstartsproblemene ved anlegget gjør at det etableres et prosjekt for å sikre stabil og sikker drift. Dette anslås å koste et sted mellom 2,5 og 5,5 milliarder kroner, og i løpet av 2009 vil det bli tatt en endelig beslutning om disse tiltakene.

– Vårt fokus nå er å sikre høy regularitet på Snøhvit. Anlegget produserer nå på 80 prosent av full kapasitet, og det er høyere enn det vi trodde tidligere i år. Men vi utelukker ikke søksmål mot leverandørene, for vi er jo ikke fornøyd med anlegget, sier informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i StatoilHydro til DN.no.

Fortsatt meget lønnsomt

Videre kan investeringene for utbyggingsfasene 2 til 4 komme til å bli på 20,8 milliarder kroner, 7,5 milliarder kroner mer enn først antatt. Disse utbyggingene er planlagt mellom 2015 og 2032.

– Snøhvit er fortsatt et meget lønnsomt og attraktivt prosjekt, skriver StatoilHydro i en pressemelding.

Snøhvit-anlegget er den første utbyggingen på norsk sokkel uten installasjoner på overflaten og den første feltutbyggingen i Barentshavet.

Bendiksby, Terje