Stortinget vedtok i 2003 at Norsk Tipping skal få monopol på spilleautomater i Norge. De 18.000 automatene som er i drift i dag, skal erstattes av 10.000 som er mindre «aggressive». Endringen er sosialpolitisk motivert. Den skal redusere spilleavhengighet og gjenvinne kontrollen med et marked ute av kontroll.

Daværende statsråd i Kirke— og kulturdepartementet, Valgerd Svarstad Haugland, ville at omleggingen skulle gjennomføres fra og med 1. januar 2006. Dette førte til at automatbransjen gikk til sak mot departementet. Bransjen vant frem i Oslo tingrett, men tapte i Borgating lagmannsrett. Saken ble anket til Høyesterett.

Overvåkingsorganet ESA, som skal se til at reglene i EØS-avtalen blir fulgt, har trukket Norge inn for EFTA-domstolen for å få prøvd om monopoler som Norsk Tipping og Rikstoto er i strid med EØS-avtalen. Høyesteretts kjæremålsutvalg har anbefalt at saken stilles i bero til det foreligger en avklaring i EFTA-domstolen.

Spill for 30 milliarder

Kulturminister Trond Giske vedtok i november å utsette innføringen av spilleautomatmonopolet til 1. april neste år. Han ønsker å avvente avgjørelsene i Høyesterett og EFTA-domstolen. Dermed vil de 18.000 spilleautomatene fortsatt være i drift inn i det nye året.

— Spilleautomatene vil omsette for 30 milliarder i år, mens Stortinget har vedtatt at våre nye automater maksimalt vil få omsette for ni milliarder, sier informasjonssjef Arve Sjølstad i Norsk Tipping til Bergens Tidende.

Alle dagens automater skal bort, og de nye automatene vil stå i kiosker, kafeer, serveringssteder, barer, bingohaller og travbaner.

Slutt på klingende mynter

Dagens spilleautomater er mekaniske og klinger når det renner ut gevinster.

— Dette trigger spillelysten hos spillerne. Våre automater er interaktive videoterminaler som er nettverksbaserte. Dermed kan vi kontrollere hver enkelt automat ved hjelp av datamaskinen vår på Hamar. Spillerne vil få verdibevis når de vinner. Disse bevisene vil spillerne kunne veksle inn hos våre kommisjonærer, sier Sjølstad.