Forslaget som vil berøre samtlige nåværende og kommende nordmenn, fremkommer i et notat sendt ut til høring av Finansdepartementet, skriver Dagsavisen.

Hvis fødselsnummeret blir byttet ut med en såkalt «informasjonsløs identifikator», blir det slutt på at hvem som helst kan lese seg frem til andres fødselsdato og kjønn.

— Dagens fødselsnummerserie er i ferd med å bli oppbrukt, og trolig vil man gå tom for nummeret i 2039. Så et eller annet må gjøres, sier avdelingsdirektør Håkon Olderbakk ved Brønnøysundregistrene.

Han mener en overgang til en tilfeldig tallrekke kombinert med elektroniske sertifikater, passord og koder vil være den beste løsningen.