Dyrevernerne er skuffet. Bondelaget er mellomfornøyd og pelsdyrnæringen svært positiv til stortingsmeldingen om dyrevelferd som landbruksminister Lars Sponheim (V) presenterte fredag.

De aller fleste forslagene fra regjeringen var kjent på forhånd, blant annet gjennom BTs artikkelserie de siste ukene.

Landbruksminister Lars Sponheim mener stortingsmeldingen legger grunnlag for at Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt på dyrevelferd.

Dyrevernalliansen er derimot skuffet over meldingen. — Sponheim har lagt ambisjonsnivået så lavt som mulig. Prinsipielt er det mye bra, men meldingen er lite konkret, mener organisasjonen.

Glade pelsfarmere

Det blir intet forbud mot pelsdyr-oppdrett i løpet av de ti neste årene. Regjeringen mener velferden for rev og mink kan bli styrket ved å gjennomføre avlstiltak som gir mer tillitsfulle dyr.

— Å avle frem tammere rev fører til hundeliknende individer som lider under mangel på menneskekontakt. Det er umulig å avle vekk dyrenes behov for bevegelse og jakt, sier Anton Krag, biolog i Dyrevernalliansen.

I Norsk Pelsdyralslag blir regjeringens forslag mottatt med glede.

— Slik det ser ut ved første gjennomgang virker dette lovende for oss, fordi meldingen baseres på forskning og vitenskapelige data, sier styreleder Odd Harald Nordsveen. Han mener næringen fint kan leve med de føringene som ligger i meldingen.

Løsdrift for svin og kyr

Regjeringen foreslår forbud mot bygging av båsfjøs fra 2004, og innen 20 år skal det være løsdrift for alt storfe. Innen 2005 skal alle kyr ha tilgang til mykt liggeunderlag.

— I utgangspunktet sier vi ja til løsdrift i melkeproduksjonen, men det er en forutsetning at dette lar seg gjennomføre økonomisk på et normalt melkebruk, sier leder Bjarne A. Undheim i Norges Bondelag. Han mener påbudet om løsdriftsfjøs må kobles med økonomisk hjelp fra staten.

Også svin skal nyte godt av løsdrift. Her får grisebøndene ti år på seg til å legge om driften. Kastrering av gris blir forbudt fra 2009.

For verpehøns er det en målsetting med løsdrift, men ikke før det er funnet løsning på problemet med frittgående høner som hakker på hverandre.

Vanskapte kyllinger

Dyrevernalliansen etterlyser forbud mot vanskapte kyllinger.

— Mange kyllinger har problemer med å bevege seg på grunn av avl for raskt vekst. Hvis et spedbarn vokste like fort som en moderne kylling, ville det veid 100 kilo i løpet av den første levemåneden, sier organisasjonens juridiske rådgiver Live Kleveland Karlsrud.

Hun er tilfreds med at Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for kravet om at eget utvalg skal utarbeide en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk.

Andre forslag i meldingen er:

  • Offentlig krav om ID-merking av katter
  • Totalforbud mot bruk av piggtråd som gjerdemateriale i husdyrgjerder
  • Bedre bedøvelsesmetoder i forbindelse med slakting av oppdrettsfisk
  • Det skal utarbeides liste over eksotiske dyr som det er tillatt å ha som familiedyr. Det samme gjelder for dyr som tillates fremvist på sirkus

Landbruksminister Lars Sponheim har selv uttalt at han er skeptisk til elefanter og sjøløver som sirkusattraksjoner.

— Jeg tar dyrevelferd på alvor. Vår holdning til og behandling av dyr er en målestokk for vår kulturelle utvikling, sier han.