– Hvalfangst er bare sesongaktivitet. De fleste fartøyene er rigget for fiske, og må rigges om til hvalfangst. Det kan først skje når de er ferdig med sesongens fiske, sier Laila Jusnes i Høge Nord Alliansen til NTB.

Fiskeri— og kystdepartementet har økt årets vågehvalkvote til 1.052 dyr. Det er en økning på 250 dyr, eller 30 prosent sammenlignet med fjorårets fangstkvote.

Kvoten for 2006 er satt sammen av en årlig basiskvote på 745 dyr pluss ett tillegg på 307 dyr som ikke ble tatt i fangsttårene 2004 og 2005.

Laila Jusnes sier at 32 fartøyer deltok i fjorårets fangst, og hun regner med at det samme antall kommer til å delta i år.

Hele kysten

Fangsten vil foregå langs hele Norskekysten opp til Finnmark og ut til Svalbard.

– Jeg regner med at de færreste kommer i gang før påske. Også været vil avgjøre når den enkelte legger ut. Hvalfangst er veldig væravhengig. Fangstfolket trenger ganske flatt hav fordi de må se hvalen med det blotte øyet før de fyrer av, sier Jusnes.

Oppstart har også noe med hvor hvalen befinner seg. I fjor var det god fangst på Finnmarkskysten.

De fleste av båtene kommer fra Lofoten, men også en del båter fra Møre og Trøndelag deltar i fangsten.

Egen bearbeiding

Flere hvalfangere enn før bearbeider og videreselger nå sin egen fangst. Det vanligste er at fangerne leverer kjøttet til produksjonsbedrifter som skjærer kjøttet til forbrukerpakninger.

Hovedtyngden av kjøttet landes i Skrova, der det blir produsert og videresolgt. Men det fins også en del produksjon ellers i Lofoten og på Møre.

I fjor gjorde imidlertid flere fangere enn før bearbeidingen og salget selv. Ifølge Høge Nord Alliansen ble så mye som en tredel av fjorårets hvalkjøtt produsert og solgt av fangerne selv.

– Provokasjon

Greenpeace beklager at Norge øker vågehvalkvoten.

– Kvoteøkningen er en unødig provokasjon i forhold til at den internasjonale hvalfangstkommisjonen fortsatt ikke tillater kommersiell hvalfangst, sa Truls Gulowsen i Greenpeace i en pressemelding da kvoteøkningen ble kjent.

Ifølge organisasjonen bidrar hvalfangstsektoren kun med om lag 100 årsverk her i landet.

Økningen skyldes ifølge fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap) at regjeringen vil regulere bestanden. Da årets kvote ble fastsatt i fjor, begrunnet statsråden det med at dette var et steg på veien for å få til en økosystembasert regulering av hvalfangsten.