Folketilveksten i 2006 er beregnet til å bli 41.200 personer, noe som er en økning 0,9 prosent. Dette er en økning i absolutte tall på 7.300 fra året før da folketilveksten var på 33.900 personer.

Av folketilveksten var 45 prosent – 18.500 – fødselsoverskudd, mens 55 prosent – 22.700 – skyldes et innflyttingsoverskudd fra utlandet.

Fødselsoverskuddet i 2005 var på 15.500, mens innflyttingsoverskuddet fra utlandet i 2005 var 18.400.

SSBs beregninger er gjort for hele landet. Folketallet er beregnet ut fra folkeregisteropplysninger om fødte, døde, inn— og utflyttinger fram til 1. november. Folketallet ved årsskiftet må derfor sees på som foreløpig.