Drapsdømte Veronica Orderud snakket ut om sine opplevelser som innsatt da hun gjestet TV-programmet Grosvold fredag.

Nylig flyttet hun fra Skien fengsel til Bredtveit fengsel i Oslo. En av grunnene til at hun ikke har søkt om overflytting til kvinnefengselet tidligere, er at søsteren også soner der.

– Det går greit. jeg har vent meg til å ikke tenke på det. Det er et ikke-forhold, sa Orderud i intervjuet.

Halvveis i soningen

Hun har nå sonet sju år etter at hun ble dømt til medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård, og er halvveis i soningen.

Tiden i Skien fengsel har hun benyttet til å studere teologi. Men det har vært tøft å sone i et mannsfengsel fordi det ble svært mye tid alene, fortalte hun.

– Man soner sammen med menn som kanskje ikke har sett kvinner på lang tid. Derfor blir vi passet på og låst inne i mye større grad enn mennene. Jeg satt alene, innelåst på cella, hele dagen, sa hun.

Livet på hold

Orderud etterlyser mer vekt på skolegang og utdanning i kriminalomsorgen.

– Det drives mye med snekring av paller og gyngehester, og tanken bak er jo at innsatte skal lære seg å mestre ting. Det å skape noe er veldig viktig, men hva skjer den dagen fengselsporten slår igjen bak deg? Da er det ikke så nyttig å kunne snekre gyngehester, sa hun.

Fengselshverdagen kan være tung å bære, fortalte hun.

– Jeg er veldig forsiktig med å tenke på livet i det hele tatt. Livet mitt er satt på hold, sa hun.

– Det er ikke sikkert jeg klarer å takle de tankene, for eksempel tanker om hvor jeg er i livet. Jeg ser venninner som har barn, og det har ikke jeg. Det er veldig vondt, sa hun.