DAG IDAR TRYGGESTAD

RUNE CHRISTOPHERSEN

ERLEND FRAFJORD

ARVID BERENTSEN

JAN M. LILLEBØ (foto)

krim@bt.no

Verken den nå NOKAS-tiltalte 26-åringen, statsadvokaten eller mannens forsvarer enten kan eller vil si hva som var bakgrunnen for dette høyst uvanlige kravet.

Mannen fikk lov til å ringe sin politikontakt, og kom tilbake og fullførte avhøret. Han avviste derimot å avgi DNA-prøve i dette avhøret.

Henger i luften

Hva den mystiske telefonsamtalen dreide seg om, er en godt bevart hemmelighet. Dermed blir det hengende i luften om 26-åringen har tettere bånd til politiet enn hva som tåler dagens lys.

26-åringen er tiltalt i NOKAS-saken, men bare for medvirkning til grovt ran. Han må altså ikke stå til rette for drapet på politimannen Arne Sigve Klungland.

Sandnesmannen er også den eneste av de tiltalte som ikke sitter i varetekt. Det kommer heller ikke frem i saksdokumentene om mannen er blitt telefonavlyttet, slik minst ni av de andre tiltalte er.

Da 26-åringen ble hentet inn til avhør, hadde han bare status som vitne i saken. Det gjør hans manøver enda mer merkelig. Hvorfor skulle et vitne i en straffesak ha behov for å snakke med Catch før vedkommende snakker med lokalt politi?

Ingen kan gi BT et godt svar.

— Jeg vil ikke si noe mer til pressen, sier 26-åringen selv.

Catch i retten

Da 26-åringen forklarte seg i retten i går, var det representanter fra Catch på tilhørerbenken. Det har det ikke vært tidligere i saken.

Statsadvokaten vil ikke gi en eneste kommentar, heller ikke på generelt grunnlag. 26-åringens forsvarer, advokat Tor Kjærvik, har heller ikke mye å bidra med.

— Jeg har bedt om innsyn i min klients forrige sak som ble etterforsket av Catch. De har bedt meg om en ytterligere begrunnelse. Det har jeg ikke gitt dem ennå, sier han.

Kjærvik vil ikke kommentere selve Catch-telefonen.

Den tidligere saken som Kjærvik referer til, dreier seg om 26-åringens relativt omfattende omsetning av anabole steroider. Her ble et helt nettverk avslørt av Catch. Saken kom i etterkant av opprullingen av en omfattende amfetaminsak.

Avlyttet i halvt år

Under etterforskningen av disse sakene ble det iverksatt telefonavlytting av blant andre 26-åringen. Han skal etter eget utsagn i retten ha blitt avlyttet fra desember 2003 og frem til sommeren 2004. Altså parallelt med at politiet mener han medvirket til forberedelsene av NOKAS-ranet.

Opplysningene som politiet skaffet seg under denne avlyttingen, har de ikke anledning til å bruke i NOKAS-etterforskningen. I alle fall ikke helt uten videre, eller på lovlig vis.

Flere forsvarere BT har snakket med, mener imidlertid at det er åpenbart at det i denne relativt omfattende telefonavlyttingen kan ligge opplysninger som kan ha stor verdi i NOKAS-saken, selv om aktoratet avviser dette.

Var mellommann

26-åringen hadde blant annet nære forbindelser til David Toska. Det var han som formidlet kontakt med eieren av huset som ble brukt som oppbevaringssted og senere skjulested for deler av ranslaget.

Spørsmålet flere av NOKAS-forsvarerne nå stiller seg, er om 26-åringen finnes blant de seks personene som påtalemyndigheten nekter å gi informasjon om. Påtalemyndigheten holder materialet tilbake til tross for at Høyesterett ga forsvarerne medhold i kravet om innsyn. Da svarte statsadvokatene med å bruke en ny bestemmelse som kan nyttes dersom det er særlige behov for å beskytte personer eller politiets etterforskningsmetoder.

I dag angriper forsvarerne i NOKAS-saken denne avgjørelsen i enda en rettsrunde i Stavanger tingrett. Uansett utfall er det ventet at saken vil gå helt til Høyesterett.

Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad