Siden brannen i den sveitsiske Mont Blanc-tunnelen som krevde 30 menneskeliv i 1999, har det vært et sterkt krav om skjerpede sikkerhetsregler for tunneler på europeisk nivå.

Etter press fra Europaparlamentet er nye regler nå under arbeid i Kommisjonen og Rådet. Norge har fryktet at de nye reglene, som blir en del av EØS-avtalen, blir for stive for norske forhold.

— Vi vil uansett måtte oppgradere sikkerheten i tunnelene våre som følge av det nye regelverket. Men det er viktig for oss å sikre at reglene ikke blir for rigide. Det kan i så fall skape en uholdbar situasjon for oss, sier samferdselsminister Torild Skogsholm (V) til Bergens Tidende.

I går var hun i Brussel og møtte både transportkommissær Loyola de Palacio og Reinhard Rack, som er saksordfører for tunneldirektivet i Europaparlamentet.

For Skogsholm var det viktig å få frem at Norge har mange tunneler med lite trafikk, som hun mener ikke trenger like strenge sikkerhetstiltak som de sterkt trafikkbelastede gjennom Alpene. Dessuten frykter samferdselsministeren regler om maksimal stigning i tunneler.

— I Europa er de ikke vante med undersjøiske tunneler. Det går ikke an å ha en regel om maksimalt fem prosents stigning når man skal legge en tunnel på havbunnen. Da må man følge terrenget, sier Skogsholm.

Hun mener at både Rack og de Palacio viste forståelse for de norske synspunktene. En norsk ekspert skal nå delta i et råd som forbereder den nye lovgivningen for EU-kommisjonen. Dessuten skal kontakten mellom Norge og EU fortsette på politisk nivå.

— Så lenge vi ikke er medlem av EU, er det grenser for hva vi kan forlange. Men jeg har inntrykk av at EU-siden forstår at dette er viktig for oss og at vi har spesielle forhold det må tas hensyn til, sier Torild Skogsholm.