Den nå 20 år gamle kvinnen sa seg delvis skyldig etter tiltalen i Bergen tingrett i dag. Hun hevdet at hun ikke visste hva hun hadde gjemt i skjeden og i kofferten.

Til sammen hadde kvinnen med seg 294 gram heroin og 4,6 kilo amfetamin, noe som er det største narkotikabeslaget i Bergen siden høsten 2001. Beslaget har en samlet gateverdi på seks millioner kroner. Politiadvokat Eirik Stolt-Nielsen la i dag ned påstand om ti års ubetinget fengsel.

Forsvarer Kjell Myrland ba retten ta hensyn til at kvinnen ikke visste hva hun hadde med seg. Han la også vekt på at klienten kom fra et fattig land og at hun har en liten sønn å ta seg av.

Ti fulle kondomer

Kvinnen kom med et KLM-fly fra Amsterdam til Bergen 25. januar i år. I ankomsthallen ble narkotikahunden Max oppmerksom på kvinnen.

Under kroppsvisiteringen oppdaget tollerne noe som hang ut av skjeden på damen. Ut kom ti kondomer som til sammen inneholdt 207 gram heroin. Det er svært sjelden at tollvesenet tar personer med så store kvanta i kroppens hulrom. Ved Bergen politikammer ble kofferten gjennomgått.

Under en skjult bunn i kofferten fant politiet 87 gram heroin og hele 4,6 kilo amfetamin. Til sammen hadde kvinnen med seg 5600 brukerdoser heroin til en gateverdi på rundt en million kroner. Amfetaminbeslaget har en beregnet gateverdi på over fem millioner kroner.