Den 26 år gamle kvinnen ble i lagmannsretten dømt til forvaring i maksimalt 11 år, minimum sju år. De to årene kvinnen har sittet i varetekt er ikke innbakt i dommen og kommer i tillegg.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 15 års forvaring, og begge parter mener altså at Høyesterett må vurdere straffeutmålingen på nytt.

Kvinnen er dømt for å ha kvalt seksåringen utenfor huset hvor hun selv bodde på Smøla 1. juni i 2000. 26-åringen har selv hevdet at seksåringen døde ved et uhell under lek. (NTB)