— Innvandring, økt mobilitet og åpne grenser øker faren for spredning av smittsomme sykdommer, konstaterer Stig Harthug, avdelingsoverlege ved avdeling for sykehushygiene ved Haukeland sykehus.

Blant de fattigste

— Av de tradisjonelle smittsomme sykdommene er det tuberkulose som hyppigst forekommer i dag. Det er flest sykdomstilfeller i innvandrermiljøene, men det skjer også at man finner tilfeller i den norske befolkningen. I Norge ble det registrert nesten 300 tilfeller av tuberkulose i fjor, sier Harthaug.

Blant verdens fattigste er tuberkulose sammen med HIV og AIDS av de mest alvorlige infeksjonssykdommene. Mange pasienter med tuberkulose er også smittet av HIV.

Motstandsdyktige

  • Vanlig tuberkulose behandles med antibiotika og er derfor forholdsvis enkelt å ta hånd om i Norge. Men vi har de siste årene oppdaget flere tilfeller av tuberkelbakterier som er motstandsdyktige mot de antibiotika som brukes ved tuberkulose.

— Det har også vært oppdaget tilfeller der ingen antibiotika virker. Disse har vi i dag ingen effektiv behandling mot. For å hindre epidemier er det derfor viktig å unngå at disse bakteriene sprer seg.

— Vaksinering er det mest effektive middel for å holde de store smittsomme folkesykdommene i sjakk. Fra et faglig synspunkt kan ikke dette bli understreket nok., mener avdelingsoverlegen.

Vaksineringen viktig

Men vaksineringen kan ikke opphøre selv om sykdommene tilsynelatende er utryddet.

— I Norge blir alle tenåringer vaksinert mot tuberkulose selv om vaksinen ikke fungerer like godt på alle. Derfor er det også viktig at alle blir vaksinert mot polio, difteri og stivkrampe selv om disse sykdommene ikke lenger forekommer i Norge, understreker Harthug.