– Vi ser alvorlig på situasjonen i Storbritannia. Det er viktig at alle som har vært i landet ikke kommer i kontakt med norske dyr, og at de henvender seg til Mattilsynet for hvordan de skal opptre, sier landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen til NTB.

Løpende kontakt

Landbruks-og matdepartementet holder kontakt med myndighetene i Storbritannia, slik at de kan vurdere ytterligere tiltak forløpende.

Mandag har Riis-Johansen innkalt til et møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag for å se på situasjonen, og drøfte eventuelle tiltak som må gjøres.

– Det er bedre at vi er føre var i denne saken, slik at vi er forberedt hvis sykdommen skulle komme til Norge, understreker Riis-Johansen overfor NTB.

Det er satt i gang ekstra bemanning denne helgen både i departementet og hos Mattilsynet.

– Vi har bedt folk som er på ferie om å komme på jobb lørdag. Landbruksdepartementet tar munn-og klovsykeutbruddet i Storbritannia med det største alvor, sier Riis-Johansen.

Turisme største utfordring Mattilsynet advarer reisende nordmenn til og fra Storbritannia om den store smittefaren, etter munn-og klovsykeutbruddet i landet.

– Folk som er i Storbritannia eller som har tenkt seg dit, må ikke besøke norske husdyrmiljøer før de har vasket og skiftet klær og sko. De må heller ikke ha med seg animalske produkter som kjøtt og ost, advarer fungerende direktør Brynjulf Melhuus ved hygieneavdelingen i Mattilsynet til NTB.

Fredag bekreftet myndighetene i Storbritannia at det har vært et utbrudd av den svært smittsomme virussykdommen på en gård i nærheten av Guildford, sørvest for London. Alle dyrene på gården blir avlivet. Ifølge BBC er det i hovedsak kuer på gården.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker, men kan blant annet ramme kyr, sauer, geiter og griser.

ALESSIA PIERDOMENICO