Dette er en kraftig økning fra 2002, da 2.488 dyr ble utsatt for smertefulle forsøk. Oversikten over forsøkene presenteres i en fersk rapport fra Forsøksdyrutvalget, skriver VG.

Noen av eksemplene dreier seg om 26 grisunger som fikk operert inn svamper med lokalirriterende stoff, og forsøk der mus og rotter fikk skåret opp låret og operert inn ledninger helt opp til hodeskallen.

– Situasjonen er alvorlig. Slik situasjonen er i dag, gir vi ikke sakene god nok behandling, sier leder av utvalget, Marianne Olssøn.

– Dette bekrefter den elendige situasjonen i Norge, sier professor Adrian Smith ved Veterinærhøgskolen i Oslo.

I tillegg mangler Forsøksdyrutvalget ressurser og er kraftig underbemannet. Halvparten av landets forsøksdyravdelinger mangler dessuten formell godkjenning.