• Dette er en smertens sak, sier Tom Skauge. Senioren i Bergen SV kjemper sin egen kamp mot tidlig ultralyd på landsmøtet.

Det er ikke bare Kristelig Folkeparti som frykter konsekvensene, om kvinner får allmenn rett til ultralyd i 12 uke.

— Forslaget kan gi et statsautorisert sorteringssamfunn, sier Skauge, som har tapt kampen både i Bergen og i fylkespartiet. Nå har han personlig brakt saken inn for landsmøtet i SV, partiets høyeste organ.

Kvinner mot Skauge

Det er Skauges eget lokallag, Bergen SV, som har vært pådriver for at landspartiet skal gi kvinner tilbud om frivillig, offentlig ultralyd tidlig i svangerskapet.

To av disse kvinnene sitter sammen med Skauge i landsmøtesalen. Tone Salomonsen er kvinnepolitisk leder i Hordaland SV, og Marthe Hammer fra Bergen, som er kvinnepolitisk leder i hele SV. I morgen velges hun trolig inn i sentralstyret.

De to mener det er viktig å gi kvinner et offentlig tilbud om ultralyd, med trykk på offentlig. Dette for å hindre at det vokser frem private klinikker som tilbyr dette, og som bare vil nå de som har råd til det. Altså ikke alle kvinner.

— Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før de velger det. Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis, understreker de to.

- Rom for alle mennesker

Det rikker ikke Tom Skauge, som har engasjerte mot-kvinner rundt seg på Hordalandsbenken i landsmøtesalen.

— Fosterdiagnostikk kan være positiv, for eksempel hvis det kan iverksettes behandling mot alvorlige tilstander. Utviklingen innen fosterdiagnostikk kan være negativ hvis den brukes til å skape et samfunn som i stadig mindre grad er i stand til å skape rom for alle mennesker, uavhengig av deres egenskaper.

— Tilgjengeligheten av fosterdiagnostikk i samfunnet er et samfunnsansvar, som bør i varetas med bioteknologiens formålsparagraf.

Det mener Tom Skauge, som trolig får flertall i SV mot seg nok en gang, når saken skal opp til avstemming søndag ettermiddag.