I regjeringserklæringen gjør partiene det klart at både større vannkraftanlegg og småkraftverk med en produksjonskapasitet på mellom 1 og 10 MW ikke skal få omsette såkalte grønne sertifikater når ordningen trer i kraft fra 1. januar 2007.

Bare mikro— og minikraftverk som produserer mindre enn 1 MW vil få selge de gullkantede verdipapirene, ifølge den påtroppende regjeringen.

SV er dermed vinneren i spillet om sertifikatene. Senterpartiet har støttet grunneierinteressene, i likhet med den avtroppende regjeringen.

Doble lønnsomheten

Grønne sertifikater skal stimulere produksjonen av elektrisitet fra fornybare energikilder. Produsentene som får ta del i ordningen, vil motta sertifikater etter hvor mye de produserer. Eksperter har tidligere anslått at utbyggerne kan doble lønnsomheten gjennom sertifikatsalg. – som kommer på toppen av det ordinære kraftsalget.

Dermed er det i første rekke selskaper som har bygget anlegg for vindkraft og bioenergi etter 1.januar 2004 som vil nyte godt av de lukrative ekstrainntektene når det norsk-svenske sertifikatmarkedet åpner om et drøyt år.

Utsiktene til pene inntekter fra de grønne sertifikatene har sendt interessen for å bygge småkraftverk til himmels de siste par årene, særlig på Vestlandet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) anslår at produksjonen fra småkraftverk har potensial til å nå formidable 25 TWh i løpet av et par tiår. Det tilsvarer om lag 20 prosent av dagens energiforbruk her i landet.

«En viktig seier»

Nesten 80 prosent av de potensielle småkraftprosjektene har en produksjonskapasitet på mellom 1 og 10 MW. De stenges dermed ute fra ordningen, noe som kan få mange utbyggere av småkraftverk til å revurdere sine planer.

— En viktig seier for alle som mener Norge bør satse på andre og nye former for fornybar energi, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til BT.

— Småkraftverkene fører ofte til store inngrep i naturen. De ville også hatt en ødeleggende effekt på markedet, og utkonkurrert mer miljøvennlige kraftprosjekter, legger han til.

Haltbrekken er også glad for at den nye regjeringen åpner for å inkludere fornybar varme i sertifikatordningen.