Teigen ser det som positivt at regjeringen vil prioritere dem som vil bo og drive næringsvirksomhet i Bygde-Norge.

– En skjerpet boplikt er ikke et problem for dem som vil bo på bygda, men for dem som er ute etter fritidsbolig, sier Teigen.

– De forslagene regjeringen nå legger fram, vil føre til at bestemmelsene om bo— og driveplikt forenkles betydelig i forhold til i dag. Reglene blir mer målrettet og tydeligere og vil henge bedre sammen med lovgivningen for øvrig. Det blir færre fritak, og det er bra, slår Teigen fast.

I forslaget som landbruksministeren nå sender ut på høring, ber han også om innspill fra høringsinstansene i spørsmålet om boplikt bør oppstå ved salg av rene utmarkseiendommer.

Teigen mener det er viktig å legge til rette for at utmarkseiendommer, som kommer på salg, kan sikres lokalt eierskap.

– Men denne målrettingen krever også at regjeringen legger bedre til rette for lokal verdiskaping. Her har regjeringen et betydelig forbedringspotensial, avslutter Teigen.