-Småbåteierne må ta større ansvar. De må forholde seg til at det er forbudt å bruke bunnstoff som inneholder tinnforbindelser. Undersøkelsene viser at det er helt dødt på bunnen i småbåthavnene, sier førstekonsulent Ingvild Skjong i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder til Fædrelandsvennen.

I høst har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen foretatt en stor undersøkelse av bunnslammet i ni småbåthavner fra Risør til Lillesand.

Resultatene er nedslående, båthavnene er så sterkt forurenset at det ikke finnes liv på bunnen. Forskerne er særlig overrasket over det høye innholdet av tinnforbindelser (TBT) som er funnet i samtlige havner som er undersøkt.NTB