Da den avtalte ferien var over, unnlot mannen å dra tilbake til mor med barna. Isteden skal han ha beholdt dem hjemme hos seg selv i 18 dager ekstra i fjor sommer.

Etter det BT forstår anmeldte barnas mor sin eks-partner og fikk rettslig medhold i at hun med «eskorte» fra Namsmannen kunne hente barna hos faren. For noen uker siden ble mannen som er bosatt i Hordaland tiltalt for bortføring av sine egne barn, det som folkelig kalles kidnapping.

Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, legger ikke skjul på at han er kritisk til at det er tatt ut tiltale i denne saken, men ønsker ikke å kommentere den nærmere.

Nekter å gi barna passet

Ifølge Mjelde og flere andre kilder BT har snakket med topper samværskonflikter seg i og før sommerferien. Her er noen av «metodene» som går igjen:

  • En av foreldrene vil ikke å inngå en klar avtale om når og hvor lenge de skal ha barna.
  • Mor gir beskjed til far med få dagers varsel at «du kan begynne dine to ukers ferie med barna i neste uke».
  • Far henter ikke barna når han har sagt han skal. Mor må ta ansvaret selv om hun kanskje er i full jobb i perioden.
  • Mor leverer barna til far kort tid før utenlandsflyet går. Dessverre har hun «glemt» passene.
  • Den som har den daglige omsorgen nekter å levere ut passene fordi han/hun ikke vil la barna dra for langt bort.
  • Den ene forelderen vil ha kontroll også når barna er hos den andre, og ringer stadig om hvor de er og hva de gjør.
  • Den ene forelderen overleverer barna noen dager etter at ferien skulle starte.

Konfliktene går ut over både foreldre og barn.

Idømmes dagbøter

— Det er ikke uvanlig at ferier må avlyses på grunn av slike konflikter, sier Mjelde, som ut fra sin erfaring mener at kvinner med daglig omsorg ikke er vanskeligere enn menn i samme posisjon.

Mjelde, som har representert både mødre og fedre i samværssaker, mener det er svært stor forskjell på styrkeforholdet når feriesamvær blir sabotert.

— Den som har den daglige omsorgen kan politianmelde sin eks-partner og få hjelp av Namsmannen til å hente barna dersom de ikke blir levert tilbake i tide. Dersom den som har samværsrett blir blokkert, så er det i praksis ingen muligheter for å slå ned på det, sier Mjelde.

Han påpeker at man riktignok kan gå rettens vei der den som saboterer kan bli idømt dagbøter. I verste fall kan den daglige omsorgen bli overført.

— I praksis: Mens mor kan få hjelp av Namsmannen, har far ingen virkemidler.

- For å hevne seg

Både Erik Johan Mjelde, Foreningen 2 Foreldre (F2F) og Aleneforeldreforeningen har erfart at enkelte bevisst saboterer ferieplanene til eks-partneren for å hevne seg.

— Det er ikke tvil om at noen opptrer bevisst urimelig. Noen ganger blir det veldig tydelig. En av partene kan for eksempel kreve å få feriesamvær på tidspunkter der man vet at den andre parten har bestilt flybilletter og lagt planer, sier Stig Rusten, leder i Aleneforeldreforeningen.

— Bevisst sabotasje er dessverre mer utbredt enn folk tror, sier Kristian Amlie, styremedlem i F2F Hordaland.

— Hvorfor gjør de det?

— Fordi avtalene ofte er så lite konkrete at de kan slippe unna å sabotere for den andre, samtidig som det sårer den andre veldig, sier Amlie.

Han tror at årsaken til de mange konfliktene er de stor forventningene man har til ferien kombinert med at det praktiske og økonomiske ikke er avklart godt nok.