De seks privateide tannlegesentrene BT har sjekket prisen på, oppgir priser med svært få og små forskjeller. Forskjellen i konsultasjonspris oppveies stort sett av prisforskjellene på de andre tjenestene.

Tannlegesentrene BT har snakket med er blant de største i Bergen. Flere av sentrene legger vekt på at lange åpningstider og sommeråpent koster penger. I tillegg bruker store sentre ekstra mye på å kjøpe inn det nyeste utstyret.

De to institusjonene som skiller seg ut er Odontologen, der det er tannlegestudenter som behandler, og den offentlige tannhelsetjenesten.

Hos Odontologen må du regne med at det tar lengre tid. I tillegg kan det være lange ventelister, avhengig av hva slags behandling du trenger. Til gjengjeld får du ekstra trygghet for at tannlegen ikke har gjort noe galt, siden en lærer på utdanningen skal godkjenne behandlingen du har fått.

Den offentlig tannhelsetjenesten er det i utgangspunktet bare utvalgte grupper som kan benytte. Dette er barn og ungdom under 20 år, psykisk utviklingshemmete og eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie.

Betalende pasienter over 20 år kan benytte tjenesten i den grad klinikkene har kapasitet.