Seniorforsker ved Østfoldsforskning, Hanne Lerche Raadal, arbeider i disse dager med et klimaregnskap for avfallshåndtering. Hun sier kildesortering av avfall gir bedre miljøgevinst enn forbrenning.

— Transportbelastningen øker ved kildesortering, men gevinsten får man igjen ved at man utnytter materialet som et nytt råstoff.

Raadal slår fast at det er typisk at byene med store forbrenningsanlegg er dårligst på sortering av avfall.

— Store forbrenningsanlegg har til nå vært en bremsekloss i forhold til utbygging av velfungerende kildesorteringsløsninger.

Raadal legger til at vi likevel vil trenge forbrenningsanlegg i fremtiden for å håndtere avfall som ikke kan behandles på annen måte. Men «indrefileten» av boss - det vil si papir, papp, plast, matavfall, glass og metall - bør skilles fra restavfallet.

Hun får støtte fra Eva Vinju, rådgiver ved miljøseksjonen i Statistisk sentralbyrå.

— Vi ser at de store byene ikke er gode på utsortering. Her går restavfallet til forbrenning og man får utnyttet energien, noe som er mindre negativt enn deponi.

Mindre kommuner uten forbrenningsanlegg er best på resirkulering. Videre er tilgjengelighet avgjørende for hva og hvor mye vi sorterer.

BIR er i ferd med å utvide forbrenningsanlegget sitt i Rådalen. Når ovnen står ferdig i 2010 vil BIR kunne brenne mer enn dobbelt så mye boss som i dag: 240.000 tonn i året. Det bekymrer Naturvernforbundet.