— Det ligger ikke an til de store endringene fra regjeringens forslag, og ingen av partiene opplever situasjonen som særlig dramatisk, sier Senterpartiets leder Odd Roger Enoksen til NTB.

Finanskomiteen under ledelse av Dag Terje Andersen (Ap) satt i møter om budsjettinnstillingen nesten hele 2. pinsedag. Det var også særmøter mellom Ap og sentrumspartiene. Men Enoksen sier at det ikke ligger an til en samlet budsjettavtale mellom Ap og sentrum slik det ble under behandlingen av statsbudsjettet før jul.

Vekslende flertall - Dette er på alle måter en enklere budsjettbehandling, og den har stort sett foregått i åpen komité. Det begynner å avtegne seg flertall i sakene, og flertallet veksler. Men arbeidet er ennå ikke ferdig, sier han.

Finanskomiteens formelle frist til å avgi budsjettinnstilling er torsdag klokken 14, men finanskomiteen arbeider for å avgi sin innstilling i løpet av tirsdagen. Stortinget skal behandle budsjettet på sin avslutningsdag fredag 15. juni.

Det var heller ikke mye dramatikk i luften da regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Det ble verken foreslått påplusninger eller reduksjoner av stor betydning.

Hjertesaker Sentrumspartiene ville imidlertid ikke der og da forplikte seg til samarbeid, og alle partier vil som vanlig forsøke å styrke noen av sine hjertesaker under finanskomiteens behandling.

KrF har blant annet ønsket å styrke de frivillige organisasjonenes økonomi. Organisasjonene vil bli rammet av sommerens momsreform. Partiet har også ytret ønske om midler til å berge truede grendeskoler.

Senterpartiet kritiserte regjeringen for ikke å gjøre noe med den ledige kapasiteten i anleggssektoren. Dette ble forrige uke fulgt opp av både LO og arbeidsgiverne i anleggsbransjen, som ber Stortinget bevilge milliardbeløp til flere samferdselsprosjekter i revidert nasjonalbudsjett. Dette fremstøtet kommer det etter det NTB forstår lite eller ingenting ut av.

Høyre og Fremskrittspartiet har gått til angrep på flere avgifter, men vil også ha mer til skole- og helseformål.

Regjeringen har advart sterkt mot overbud og store påplusninger i revidert nasjonalbudsjett, fordi dette etter deres mening vil presse økonomien slik at det kan føre til renteøkning. Mye tyder på at dette i hovedtrekk vil få gjennomslag i Stortinget.(NTB)

PENGESJEFEN: Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Nå ser det ut til at det blir vedtatt uten de helt store endringene. (Arkivfoto: Terje Bendiksby / SCANPIX)