Redningsselskapets generalsekretæren Øyvind Stene mener granskerne har gjort en til dels dårlig jobb.

Granskingsrapporten anbefalte politietterforskning av flere forhold i selskapet. Den fikk stor oppmerksomhet i mediene da detaljer lekket ut i forkant av Redningsselskapets landsråd i Bodø i slutten av mai i år.

Selskapets president Lars Hellandsjø, som overtok presidentvervet i mai i år etter Magnus Stangeland, forsikret den gang at rapporten ville bli grundig behandlet:

Økokrim inn i saken

– Ingen skal beskyttes og ingenting skal skjules, sa Hellandsjø til NTB like etter at landsrådet hadde valgt ham president i selskapet.

Den nye presidenten satte deretter granskingsrapporten opp som første punkt på dagsordenen for selskapets nye sentralstyre.

Lekkasjene fra granskingsutvalget førte til at Økokrim gikk inn i saken, men etter å ha sett nærmere på utvalgets rapport fant Økokrim i juli i år ikke grunn til å etterforske Redningsselskapet.

Påstander om ukultur

Granskingsutvalget, som ble ledet av sorenskriver Stein Husby, pekte i sin rapport blant annet på en ukultur knyttet til pengebruk i Redningsselskapet – en ukultur som angivelig skal ha vokst i takt med stigende inntekter fra spilleautomatene.

Regnskapene fra 1999 til 2005 ble gjennomgått av granskingsutvalget, som samlet satte spørsmålstegn ved disposisjoner for 5,8 millioner kroner – over en million kroner årlig i perioden som ble kontrollert, ifølge lekkasjer som fikk bred omtale i mediene.

– Legger bak seg

Også Redningsselskapets tidligere president Magnus Stangeland kom uheldig ut i granskingsrapporten, blant annet fordi den satte spørsmålstegn ved sider av et fartøykjøp der Stangeland var involvert, nærmere bestemt oljeberedskapsfartøyet «Scan Beta» i 2004

– Redningsselskapet legger nå forholdene som er omtalt i rapporten bak seg, sier Redningsselskapets nye generalsekretær Øyvind Stene.

Beklager

Han sier sentralstyret i Redningsselskapet beklager at det i granskingsrapporten har vært rettet urettmessige beskyldninger mot navngitte personer knyttet til selskapet.

Grunnlaget for beklagelsen er en juridisk vurdering av granskingsrapporten. Vurderingen er foretatt av advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. ved advokat Sven Eriksrud. Advokatfirmaet har i sin gjennomgang kommet med kritiske kommentarer til granskingsarbeidet, som ble igangsatt i januar 2006 og ledet av sorenskriver Stein Husby.